10.5.11

PERTUNANGAN THEME

Model : Iena
Event : Pertandingan Andaman - Pameran Pengantin
Theme : Pertunangan
Venue :
Selayang Mall

Date : 08.05.11